Missie en doelstelling

Missie
Iedere huiskamerpapegaai wordt op een verantwoorde en gezonden wijze gehouden, waarbij de vogel zoveel als mogelijk in de huiskamersituatie zijn natuurlijk gedrag mag vertonen. Hierbij staat het welzijn van de vogels altijd op de eerste plaats!


De Stichting PapegaaienWelzijn heeft tot doel:

 • het bevorderen van verantwoord bezit van kromsnavels
 • het bevorderen van het welzijn van deze vogelsoorten
 • het verrichten van alle mogelijke handelingen die met bovenstaande in verband staan of daarna bevorderlijk kunnen zijn, een en ander op de meest diervriendelijke wijze en in de ruimste zin van het woord

Dit betekent dat wij er alles aan zullen doen door middel van voorlichting, advies, training, om ervoor te zorgen dat:

 • vóór aanschaf al nagedacht wordt over welke vogel het beste past in jouw gezinssituatie en bij jouw karakter
 • gedurende het bezit gekeken wordt hoe de relatie tussen papegaai en baas zo optimaal mogelijk kan worden/ blijven
 • eigenaar en baas door één deur kunnen, waarbij beide ruimte hebben voor natuurlijk gedrag
 • resocialiseren van papegaai en baas, daar waar nodig


Voorlichting, advies en training doen we door:

 • bezoek aan braderieën, beurzen en evenementen
 • lezingen en workshops op maat
 • huisbezoeken en gedragsconsulten


Daarnaast maken we gebruik van alle mogelijke communicatiemiddelen om bij zoveel mogelijk papegaaienbezitters in de huiskamer te komen.
Deze communicatiemiddelen zijn o.a.:

 • Internet en nieuwsbrief
 • Folders, brochures en het handboek voor de vrije huiskamerpapegaai
 • Facebook, Hyves en Twitter (www.facebook.com/papegaaienwelzijn en www.facebook.com/papegaaien)(http://sppw.hyves.nl/)(Twitter:@PWelzijn)
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS Feed