Financieel verslag 2012

2012 heeft in het teken gestaan van de oprichting van de stichting PapegaaienWelzijn. Het economische klimaat is niet heel gunstig om een stichting op te richten die afhankelijk is van vrijwillige donaties. De formele oprichting van de stichting is dan ook bekostigd vanuit persoonlijke middelen, met de insteek dit op een later moment te verrekenen. Hieronder tref je het financiele beeld aan van de stichting. Omdat het beschrijven van alle kosten in detail een onbegonnen werk is, zullen we hier de kosten per groep benoemen. 

Totaaloverzicht 2012        
         
Inkomsten     Uitgaven  
Omschrijving Bedrag   Omschrijving Bedrag
Donaties € 1.034,51 Kleding € 300,55
Herplaatsing € 225,00 Kantoorartikelen € 0,00
Verkoop € 143,70 Promotiekosten € 718,57
Sponsering € 0,00 Vrijwilligerskosten € 0,00
Alg.werkz.heden € 42,00 Reiskosten € 0,00
Overige inkomsten € 0,50 Overige kosten € 1.122,75
TOTAAL € 1.445,71   TOTAAL € 2.141,87
Liquide middelen
Saldo Kasboek € 198,69
Saldo Bank € 46,84
Totaal liquidemiddelen € 245,53
Saldo tegoed Fam. Haverhals € 198,69
Totale Inkomsten € 1.445,71
Totale Uitgaven € 2.141,87
Liquide middelen € 245,53
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS Feed