Beleidsplan 2011

PapegaaienWelzijn 2011

Wat gaan we doen

Doelstelling
Onze doelstelling is het verstrekken van informatie en het bieden van persoonlijke hulp, met als resultaat dat papegaaien als “vrije papegaai” in een goede leefomgeving met de juiste zorg en voeding kunnen leven.
Verder zet de stichting zich in voor papegaaien die probleemgedrag vertonen. Door adequate op maat geboden hulp en informatie te bieden met als hoofddoel dat de papegaai in zijn/ haar huidige thuissituatie kan blijven. Mocht dit uiteindelijk niet mogelijk blijken zal de stichting de papegaai resocialiseren en na gedegen matching herplaatsen.

Organisatie
De organisatie van de stichting PapegaaienWelzijn bestaat uit de volgende personen
Elly Viergever
Bianca Haverhals
Iris van Balen

Basisactiviteiten

 • Elly Viergever: Bestuurstaken, advisering waar nodig, nagel en vleugel onderhoud, resocialisatie vogels, opvang, inhoud website en promotionele activiteiten.
 • Iris van Balen: Bestuurstaken, gedragsdeskundige, advisering waar nodig, nagel en vleugel onderhoud, resocialisatie vogels, opvang en promotionele activiteiten.
 • Bianca Haverhals: Bestuurstaken, advisering waar nodig, inhoud website, maken promotiemateriaal, ontwerpen, resocialisatie vogels, opvang en promotionele activiteiten.

Activiteiten overige betrokkenen

 • Rien Viergever: Webmaster, opmaak, besturing, inrichting en inhoud website, advisering waar nodig, nagel en vleugel onderhoud, resocialisatie vogels, opvang en promotionele activiteiten.
 • Wico Haverhals: Webmaster, inhoud website, maken promotiemateriaal, ontwerpen, adviseren waar nodig, resocialisatie vogels, opvang en promotionele activiteiten.
 • Monique Viergever: Advisering waar nodig, nagel en vleugel onderhoud, resocialisatie vogels, opvang en promotionele activiteiten.

Naast de bovengenoemde basis taken zijn er nog een aantal rollen welke het bestuur op zich moet nemen, met daaraan gekoppeld een meewerkend lid. Dit maakt dat ook het meewerkend lid aan de slag kan gaan, met daarbij een vaste lijn naar een van de bestuursleden, waarmee de continuïteit gewaarborgd is en de verbinding met het bestuur vastgelegd is.

Overige rollen

 • Workshop coördinator: Iris van Balen - Rien Viergever
 • Beurzen en evenementen coördinator: Bianca Haverhals - Wico Haverhals & Monique Viergever
 • Marketing en design coördinator: Bianca Haverhals - Wico Haverhals
 • Crisisopvang coördinator: Elly Viergever - Rien Viergever
 • Logeer coördinator: Elly viergever - Monique Viergever
 • Gedrag coördinator: Iris van Balen - Rien Viergever

Activiteiten eerste jaar

 • Vastleggen bij notaris - via oprichtingsdocument - Bestuur
 • Regelen KvK nummer - Opgave aan Belastingdienst - Regelen Bankrekening (welke bank?)
 • Bekendmaken van de stichting - via internet - aantrekken van sponsors - samenwerking dierenklinieken, samenwerking asielen en samenwerking kwekers (Pakara) - Wico en Rien
 • Werven van donateurs - via promotie, mond op mond reclame, via internet, beurzen en evenementen, aanschrijven van bedrijven en instellingen, subsidie? - Wordt later besloten - elektronische donatie op site, advertenties in streekbladen, evt. regionale TV
 • Promotie van de stichting - folders en brochures, stickers, T-shirts, internetlinks, auto beplakking, beurzen en evenementen, informatiestands in tuincentra, grote dierenzaken en dierentuinen - Allen
 • Workshops geven - bij mensen thuis of grotere groepen op locatie
 • Knutselmiddagen (thema’s) - speelbomen maken, speelgoed maken, lekkernijen maken, wandelingen
 • Vakantieopvang vrije papegaaien - intern
 • Opvang voor resocialisatie - intern
 • Opvang voor herplaatsing - intern
 • Nagels kippen en vleugels kortwieken - bij mensen thuis
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS Feed