Meer informatie over gezondheid en ziekte

Hygiene, heel belangrijk!

Helaas komen er verschillende soorten ziekten voor, ook in onze nabije omgeving, die niet alleen onze papegaaien kunnen schaden maar ook ons zelf. Om dit zoveel mogelijk proberen te voorkomen is een goede hygiëne heel belangrijk. Het behoort tot de preventieve maatregelen die je zelf kunt nemen.

Om iedereen bewust te maken op een goede hygiëne heeft Stichting PapegaaienWelzijn voor haar organisatie een hygiënecode opgesteld. Deze hygiënecode is opgesteld met als voorbeeld het model van de "Code voor hygiëne op kinderboerderijen in Nederland 2004", samengesteld door het Ministerie van VWS, de Directie VGP en het Ministerie van LNV: Voedsel- en Waren Autoriteit, Directie VD. Dit model had de meeste overeenkomsten met de activiteiten van onze stichting.
Onze hygiënecode geldt voor de bestuursleden, vrijwilligers en bezoekers van PapegaaienWelzijn bij evenementen, informatiestand en bij huisbezoeken. Dus eigenlijk voor iedereen die rechtstreeks te maken krijgt met PapegaaienWelzijn.

De eigenaren van de papegaai(-en) blijven altijd verantwoordelijk voor de hygiëne van en rondom hun eigen papegaai(-en). De eigenaar is dan ook de enige die uitzonderingen kan maken op de in de code gestelde regels, richtlijnen en aanbevelingen welke hun eigen papegaai(-en) betreft.
Op de gemeenschappelijke regels, richtlijnen en aanbevelingen kan alleen het bestuur van PapegaaienWelzijn of het door bestuur aangewezen personen uitzondering maken.

In de hygiënecode staan regels, richtlijnen en aanbevelingen die voor het eigen belang, eigen gezondheid en de verantwoordelijkheid naar derden, zo veel mogelijk, dienen te worden nageleefd.
Een goed hygiënebeleid is bij het houden van papegaaien, ook in de woonkamer, van groot belang om besmettingen van personen en papegaaien met door dieren en mensen meegedragen ziektekiemen te voorkomen. Goede hygiëne zorgt voor gezonde papegaaien en hun omgeving.

Je kunt natuurlijk de hele hygiënecode lezen en uit je hoofd leren maar dit lijkt ons niet nodig. Hieronder volgt een opsomming van deze regels, richtlijnen en aanbevelingen die voor ons allen (inclusief de papegaaien en bezoekers) belangrijk zijn.

Hygiëneregels bij evenementen en informatiestand (regels en richtlijnen)

 • PapegaaienWelzijn zorgt er voor dat er materialen aanwezig zijn zodat de handen en eventueel kleding gereinigd kunnen worden (zoals water,zeep en handdoek of vochtige doekjes desinfectiegel).
 • PapegaaienWelzijn of de organiserende partij zorgt ervoor dat er afvalbakken aanwezig zijn om zwerfafval en rondslingerende etensresten te voorkomen.
 • PapegaaienWelzijn of de organiserende partij dient er voor te zorgen dat er een goed gevulde verbandkoffer aanwezig is voor de eerste hulp bij kleine ongevallen.
 • Als er papegaaienvoer of etenswaren worden meegenomen moet dit goed afgesloten worden opgeborgen.
 • Het publiek mag niet eten en drinken bij de papegaaien.
 • Er mag geen zieke vogel mee worden genomen naar evenementen van PapegaaienWelzijn. Blijkt tijdens een evenement dat een papegaai ziek is wordt die meteen afgezonderd en terug naar huis gebracht.
 • Bezoekers worden door een waarschuwings-/informatiebord geïnformeerd over de hygiëneregels.
 • Papegaaien worden in principe niet bij elkaar gezet. Papegaaien blijven bij hun eigenaar op de eigen wandelwagen of andere voorziening. Alleen na nadrukkelijk toestemming van de eigenaren worden papegaaien bij elkaar gezet. Respecteer dit van elkaar!
 • Benader, hanteer of voer geen papegaaien van andere eigenaren zonder hiervoor hun toestemming te vragen.
 • Als er papegaaien bij een evenement zijn dan mogen die nooit zonder toezicht achtergelaten worden.
 • Bezoekers mogen alleen onder begeleiding en na toestemming de papegaaien onder eigen verantwoordelijkheid benaderen, dit hoort hen van tevoren ook verteld te worden.

Papegaaien thuis, vrijwilligers en noodopvang (richtlijnen en aanbevelingen)

 • Nieuwe/vreemde vogels dienen voor minimaal twee, maar liefst zes weken te worden afgezonderd in quarantaine van andere vogels voor het uitvoeren van de testen op de ziekten Chlamydia, PDD, PBFD (en eventueel Polyoma) en het wachten op de uitslag hiervan. Of de eigenaar gaat akkoord met het overleggen van een (kopie van het) geldig en recent bewijs van de testen op deze ziekten kunnen worden overlegd. Deze testen dienen te worden/zijn uitgevoerd door een dierenarts.
 • Zieke dieren worden afgezonderd in een apart en goed ingericht ziekenverblijf liefst in een aparte ruimte in verband met rust en afzondering. De vogel mag niet worden meegenomen naar een evenement van PapegaaienWelzijn of naar een bezoek.
 • Aan de verzorging van zieke vogels dient extra aandacht besteed te worden. Als je op bezoek gaat (of voordat je gaat) bij een collega-papegaaihouder of evenement zeg dan wel even dat je thuis een zieke vogel hebt.
 • Berg dode vogels goed op in een goed afgesloten container of zak. Vries de vogel NIET in als er nog sectie gepleegd moet worden door de dierenarts!
 • Houdt de vogels en hun omgeving (kooi, klimboom, klimtouw, touwringen, enz.) zo schoon mogelijk en stel de vogels nooit bloot aan tocht.
 • Iedere eigenaar van papegaaien die (vrijwilligers-) werk doet voor PapegaaienWelzijn dient een goede administratie bij te houden van zijn of haar vogels. Dit kan eventueel gedaan worden in een vogelpaspoort.

Volgende zaken dienen genoteerd te worden/zijn:

 • Naam/soort vogel
 • Indien bekend, geslacht
 • Geboortedatum (indien mogelijk anders evt. geboortejaar)
 • Datum plaats van overname
 • Ring of RFID (chip)nummer
 • Controles van de dierenarts, evt bevindingen en ingestelde therapie
 • Eventuele ziekten en eventueel medicijngebruik
 • Gewicht van de vogel, periodiek bijgehouden
 • Bijzonderheden

Vrijwilligers die de vogel(s) wil meenemen met braderieën, markten, e.d. of zich als vakantielogeeradres wil opgeven, dienen minimaal één maal per jaar met hun papegaai(en) naar de dierenarts te gaan voor controle en testen op minimaal de ziekten Chlamydia, PDD, PBFD. (hiervan mag alleen afgeweken worden na overleg en toestemming van het bestuur). Bevindingen en diergeneeskundige handelingen worden in het vogelpaspoort of administratie genoteerd.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS Feed